Mesleki Üyelik

Türk Nefroloji Derneği


Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği


Türkiye Organ Nakli Derneği


American Transplant Society


European Society för Organ Transplantation


European Renal and Transplant Association