ÇAPRAZ NAKİL

ÇAPRAZ NAKİL

Çapraz nakil son yıllarda uygulanan ve neredeyse her hastaya böbrek nakli olma imkanı sağlayan mükemmel bir yöntemdir. Herhangi bir yakını verici adayı olan hastaların kan grubu uyumu olmasa dahi büyük çapraz nakil listelerine başvurarak bu yöntemle nakil olmaları mümkündür.
Kan grubu uymadığı halde yakınına böbrek vermek isteyen çiftler veya hastanın kanındaki antikor sebebi ile yakınından böbrek alamayan çiftler organ nakli merkezinde doku uyumları, yaş, esas hastalıkları gibi konular gözönüne alınarak çapraz nakle hazırlanır.

1. A veya B VERİCİLİ ÇAPRAZ NAKİL:

Örneğin kan grubu A olan bir alıcının, kan grubu B olan yakını böbreğini kan grubu B olan başka bir hastaya verirken, ikinci hastanın kan grubu A olan vericisi de böbreğini ilk hastaya verir. Kan grubu A veya B olan hastalar, kan grubu uyumlu vericileri olmaması durumunda çapraz nakil adayı olabilirler.

2. 0 VERİCİLİ ÇAPRAZ NAKİL:

Yine başka bir örnekte vericisi O ve alıcısı A veya B olan ancak alıcının kanındaki antikor sebebiyle nakil yapılamayan kan grubu uyumlu bir hasta 3’lü çapraz nakle alınarak hem kendinin hem de kan grubu uyumu olmayan diğer iki çiftin nakline vesile olabilir.

3. O ALICILI ÇAPRAZ NAKİL:

Üçüncü örnekte yine vericisi 0 ve alıcısı A veya B olan ancak alıcının kanındaki antikor sebebiyle nakil yapılamayan kan grubu uyumlu bir hasta 3’lü çapraz nakle alınarak kan grubu 0 olup vericisi A veya B olan ve kan grubu uyumlu vericisi olmayan başka bir çiftin de nakline vesile olabilir.

4. Domino Nakil

Sonsuz olasılığı ile organ azlığının en büyük çözüm yoludur.

Çapraz nakilde alıcı ve verici ameliyatı aynı anda başlamakta ve böbrekler aynı anda çıkartılarak nakil işlemi gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde çapraz nakil 1/6/2000 tarihli ve 24066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Yönetmeliğe göre: Canlıdan organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir. Çapraz nakiller, organ nakli olmayı bekleyen iki hastanın uygun vericilerinin birbirlerinin alıcılarına karşılıklı organ verdikleri nakil türüdür. Çapraz nakiller, herhangi bir organ nakli merkezine kayıtlı hastalar arasında karşılıklı rıza ile komisyona başvurmaksızın yapılabilir.

Amerika kıtası dışında dünyada yapılan ilk 7’li domino çapraz ekibimiz tarafından yapılmıştır.

Written by: Prof. Dr. Murat Tuncer

Henüz yorum yok

Leave Your Reply