DİYALİZE GİRMEDEN YAPILAN (PREEMPTİF) BÖBREK NAKLİ

Preemptif Böbrek Nakli, kronik böbrek yetmezlikli hastalara kronik diyaliz programı başlanmadan önce ve hastaların böbrek süzme oranı (GFR) 20 ml/dakikanın altına indiğinde uygulanan böbrek naklidir. Halihazırda kronik böbrek yetmezliği tedavisinin en başarılı ve ideal tedavi yöntemidir (1).
Preemptif böbrek nakli graft ve hasta sağkalımı açısından hem diyalize hem de standard böbrek nakline göre önemli ölçüde avantaj sağlar (2). Preemptif olarak yapılan böbrek nakli, nakilden sonraki ilk yıl boyunca allogreft başarısızlığı riskinde yüzde 52’lik bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. Diyaliz başlandıktan sonar yapılan nakil ile karşılaştırıldığında ikinci yıl ve takip eden yıllarda yüzde 86’lık bir azalma görülmüştür. Diyaliz süresinin uzaması, nakilden sonraki altı ay içinde artan ret oranları ile ilişkili bulunmuştur (3).

Ayrıca, bir yıldan uzun sureli diyalize giren hastaların nakilden sonra sadece% 24’ü nakil sonrası işlerine dönebilirken, preemptif olarak nakil yapılanların en az yarısının eski işlerine geri dönebildiği gösterilmiştir (4).

Genel olarak, bir böbrek nakli bakımına atfedilebilecek maliyetler, uzun süreli diyalizle ilişkili olanların üçte birinden azdır (1,5). Preemptif nakillerin gecikmiş greft fonksiyonu, akut ret ve allogreft başarısızlığı gibi maliyetli komplikasyonların sıklığını azalttığı açıktır.

Hasta Eğitimi:

Nefrologların SDBY hastalarına vereceği eğitim kritik önem arzetmektedir. Hastalara evre 4 (böbrek süzmeleri < 30 ml/dakika olduğunda) mutlaka tedavi seçenekleri (diyaliz veya nakil) konusunda eğitim verilmelidir. Eğitimin bir ayağıda hastanın organ nakli merkezlerine yönlendirilmesi olmalıdır. Tüm hastalara öncelikli olarak böbrek süzme değerleri < 20 ml/dakika olduğunda preemptif böbrek nakli yapılmaya çalışılmalıdır. Son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde ilk hedef nakil olmalıdır (1)

Hekimler, tıbben uygun tüm hastaları, 30 mL / dakikadan daha az bir GFR’ye ulaşıldığında nakil için yönlendirmeye teşvik edilir. Hastalara transplantasyon hakkında düşünmek ve eğitim almak, transplant değerlendirmesini tamamlamak ve muhtemelen potansiyel bir donörü bulmak için yeterli zaman sağlanmalıdır. Nakil merkezlerine sevkin amacı, diyalizle ilişkili komorbiditelerin gelişmesini önlemek ve hastaya mümkün olan maksimum bekleme süresini sağlamaktır (6).

NKF / KDOQI Erken Transplantasyon Konferansı Tavsiyeleri

• SDBY tedavi opsiyonu olarak transplantasyon konusunda erken hasta eğitimini (KBY evre 3) teşvik ederek preemptif transplantasyona erişimi arttırmak; bir nakil merkezine erken sevkin (SDBY evre 4) teşvik edilmesi; KBy hastalarına canlı böbrek nakli ile ilgili bilgilerin desteklenmesi

• Nakil merkezlerinde değerlendirme verimliliğini ve nakil merkezleri ile sevk eden hekimler arasındaki iletişimin verimliliğini artırılması

• Preemptif nakillerinin yüzdesini % 26’dan% 50’ye çıkarılması

• Performansı ölçmek için kriterler oluşturun: nefrologlar ve diyaliz sağlayıcıları için preemptif sevk ve nakil oranları; nakil merkezleri için değerlendirme süresinin kısaltılması ve preemptif nakil oranlarının artırılması.

Referanslar:

1. Abecassis M, Bartlett ST, Collins AJ, Davis CL, Delmonico FL, Friedewald JJ, Hays R, Howard A, Jones E, Leichtman AB, Merion RM, Metzger RA, Pradel F, Schweitzer EJ, Velez RL, Gaston RS: Kidney transplantation as primary therapy for end-stage renal disease: A National Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF/KDOQITM) conference. Clin J Am Soc Nephrol 3: 471–480, 2008.
2. OPTN Minority Affairs Committee: Educational Guidance on Patient Referral to Kidney Transplantation. 2015. Available at: https://optn.transplant.hrsa.gov/resources/guidance/educationalguidance-on-patient-referral-to-kidney-transplantation/. Accessed January 31, 2018
3. Mange KC, Joffe MM, Feldman HI: Effect of the use or nonuse of long-term dialysis on the subsequent survival of renal transplants from living donors. N Engl J Med344 :726– 731,2001.
4. Gaston RS, Thomas C: Psychiatric and psychosocial issues in kidney transplantation. In: Medical Management of Kidney Transplantation, edited by Weir MR, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2005, pp231– 237.
5. Innocenti GR, Wadei HM, Prieto M, Dean PG, Ramos EJ, Textor S, Khamash H, Larson TS, Cosio F, Kosberg K, Fix L, Bauer C, Stegall MD: Preemptive living donor kidney transplantation: Do the benefits extend to all recipients? Transplantation83 :144– 149,2007.
6. OPTN Minority Affairs Committee: Educational Guidance on Patient Referral to Kidney Transplantation. 2015.
Available at: https://optn.transplant.hrsa.gov/resources/guidance/educational-guidance-on-patient-referral-to-kidney-transplantation/. Accessed January 31, 2018

Written by: Prof. Dr. Murat Tuncer

Henüz yorum yok

Leave Your Reply